Responsive Image

Member

 • Giới thiệu Phòng hành chính quản trị

  Tóm tắt lịch sử hình thành đơn vị: Phòng Hành chính Quản trị (trước đây là phòng Quản trị - Vật tư) được thành lập từ năm 1955 là một phòng chức năng của bệnh viện. Từ một bộ phận nhỏ được ghép với các bộ phận khác trợ giúp cho công tác chuyên môn. Năm 1973 bộ phận Vật tư được tách ra từ phòng Quản trị. Tháng 5 năm 1998 bộ phận Hành chính của phòng Tổ chức tách ra nhập vào phòng Quản trị và từ đó đến nay trở thành một phòng độc lập có tên là phòng Hành chính Quản trị.

  Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Hành chính cũ

  Cơ cấu tổ chức: Số lượng CBVC: Tổng số 50 đồng chí gồm 34 biên chế và 16 hợp đồng

Ban Lãnh Đạo

 • ThS. BS Vũ Trí Tiến

  Trưởng phòng
 • KS. Vũ Hoài Nam

  Phó Trưởng phòng
 • ThS. Nguyễn Anh Thăng

  Phó Trưởng phòng
 • CN. Cao Thị Duyên

  Phụ trách công tác hành chính
 • ĐC Lục Văn Dũng

  Chủ tịch Công đoàn

4. Chức năng, nhiệm vụ của đon vị theo quy chế được Bộ Y tế / Bệnh viện phê duyệt:

Căn cứ theo quy chế bệnh viện ban hành kèm theo quyết định so /895/1 997/B YT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế:

Chức năng:

 • Phòng Hành chính Quàn trị của bệnh viện là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

Nhiệm vụ:

 • Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình bày Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 • Lập kế hoạch cung ứng vật tư, hàng hóa thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
 • Tổ chức công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.
 • Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi họp của bệnh viện, phục vụ các hội nghị toàn bệnh viện.
 • Quản lý nhà cửa, kho tàng, hàng hóa của bệnh viện.
 • Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cắp cứu theo quy định.
 • Tổ chức thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các hệ thống như điện, nước.
 • Đảm bảo cung cắp đầy đủ nước sạch, đảm bảo hệ thống nước thải của bệnh viện không bị ngập úng, cung ứng điện.
 • Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch đẹp ( vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoáng trong bệnh viện. Định kỳ tham gia tổ chức kiểm tra vệ sinh chung của bệnh viện.
 • Định kỳ tổng kết công tác cung ứng mua sắm vật liệu, hàng hóa thông dụng báo cáo Ban Giám đốc bệnh viện.
 • Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao hàng hóa thông dụng đã trình Giám đồc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiêm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý có hiệu quả; chống lãng phí tham ô.

7. Tóm tắt lịch sử hình thành đơn vị:

 • Phòng Hành chính Quản trị (trước đây là phòng Quản trị - Vật tư) được thành lập từ năm 1955 là một phòng chức năng của bệnh viện. Từ một bộ phận nhỏ được ghép với các bộ phận khác trợ giúp cho công tác chuyên môn. Năm 1973 bộ phận Vật tư được tách ra từ phòng Quản trị. Tháng 5 năm 1998 bộ phận Hành chính của phòng Tổ chức tách ra nhập vào phòng Quản trị và từ đó đến nay trở thành một phòng độc lập có tên là phòng Hành chính Quản trị.

Achievements

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Đảm bảo phục vụ kịp thời các yêu cầu sửa chữa về điện nước, nhà cửa. Quản lý, mua sắm hàng hóa chất lượng, giá cả phù hợp, tổ chức đấu thầu, chọn thầu theo đúng quy định

Cung cấp kịp thời trang phục bảo hộ lao động, văn phòng phẩm cho CBVC bệnh viện. Đảm bảo mọi giấy tờ in cho các viện, khoa, phòng phục vụ công tác chuyên môn.

Quản lý tốt tài sàn trang thiết bị vật tư thông dụng.

Giám sát việc duy tu, sửa chữa nhà cửa. Nhiều công trình lớn của bệnh viện như nhà Đào tạo, nhà để xe cao tầng, khu nhà A9, Viện Tim Mạch đều có sự đóng góp rất lớn của phòng.

Tiếp nhận và chuyển nhiều công văn giấy tờ kịp thời, chính xác

Đàm bảo đón tiếp hàng trăm lượt khách trong và ngoài nước đến làm việc, tham quan và học tập kinh nghiệm tại bệnh viện.

Đặc biệt Đội Xe luôn đảm bảo các đầu xe sẵn sàng vận chuyển bệnh nhân câp cứu, đưa đón cán bộ đi công tác chỉ đạo tuyến ờ các vùng miền núi xa xôi, đảm bảo các chuyến xe an toàn, được Ban Giám đôc và Bộ Y tế tặng nhiều giấy khen