Responsive Image

ViewDanhSachCauHoi

DashboardQa

HỎI ĐÁP CHUYÊN GIA

Không có dữ liệu!

Minh Anh

Đã hỏi ngày: 13/07/2023

Có cách nào để không phải xét nghiệm đột quỵ không?

Tôi sử dụng chống đông được 5 tháng nay nhưng mỗi 2 đến 4 tuần lại phải lên bệnh viện để xét nghiệm, rất bất tiện. Cho tôi hỏi các xét nghiệm trên có thật sự cần thiết? Có cách nào để không phải xét nghiệm không?