Responsive Image

ViewDanhSachCauHoi

DashboardQa

DashboardQa tạm thời không có.

Phương anh

Đã hỏi ngày: 13/07/2023

Nên khám sức khỏe định kỳ với tần suất như thế nào?

 tôi là Phương Anh. Tôi đang bắt đầu thực hiện thói quen khám sức khỏe định kỳ bởi hiện nay có rất nhiều thứ đang ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Tôi muốn hỏi là bao lâu thì nên khám sức khỏe một lần và tôi cần chuẩn bị nhưng gì cho mỗi lần thăm khám? Tôi xin cảm ơn!

BS. Nguyễn Minh Hoàng

Trả lời ngày: 13/07/2023
Khám sức khỏe định kỳ là phương pháp hiệu quả để bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như có thể phòng ngừa được nhiều bệnh lý nguy hiểm. Khám sức khỏe định kỳ không những đánh giá được tình trạng sức khỏe hiện tại mà còn phát hiện sớm các nguy cơ có thể gây bệnh trong tương lai giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí khám chữa bệnh.