Responsive Image

ViewDanhSachCauHoi

DashboardQa

Minh Anh

Đã hỏi ngày: 13/07/2023

Có cách nào để không phải xét nghiệm đột quỵ không?

Tôi sử dụng chống đông được 5 tháng nay nhưng mỗi 2 đến 4 tuần lại phải lên bệnh viện để xét nghiệm, rất bất tiện. Cho tôi hỏi các xét nghiệm trên có thật sự cần thiết? Có cách nào để không phải xét nghiệm không?

Minh Anh

Trả lời ngày: 13/07/2023
Bạn sử dụng thuốc chống đông và phải đi kiểm tra xét nghiệm máu định kỳ, có nghĩa là bạn đang sử dụng chống đông loại kháng vitamin K. Đây là xét nghiệm đánh giá hiệu quả của thuốc chống đông bạn đang sử dụng. Dựa vào kết quả xét nghiệm này, bác sĩ sẽ chỉnh lại liều thuốc chống đông của bạn để đạt được hiệu quả điều trị, do đó xét nghiệm này là cần thiết. Trường hợp bạn không muốn phải xét nghiệm, bạn có thể đề nghị với bác sĩ, bác sĩ sẽ xem xét bệnh lý cụ thể của bạn, và nếu có thể thì chuyển cho bạn sang sử dụng thuốc chống đông thế hệ mới đường uống (NOAC). Các thuốc NOAC này có liều thuốc cố định hàng ngày, hiệu quả tốt mà không cần phải đi xét nghiệm máu định kỳ để thay đổi liều thuốc.