Responsive Image

Member

 • Giới thiệu Phòng Kế HoạchTổng Hợp

  1. Địa chỉ chính: Nhà P (Nhà Việt Nhật)

  2. Điện thoại: 02438680495

  3. Cơ cấu tổ chức:  Nhân lực: Hiện nay phòng có 24 CBVC, trong đó: TS. BS: 02, ThS. BS: 05, BS: 02, CN: 06, ĐDTH: 8, CNĐD: 1

Ban Lãnh Đạo

 • TS. Đồng Văn Thành

  Trưởng Phòng
 • TS. Nguyễn Thị Lan Anh

  Phó Trưởng phòng
  Chủ tịch Công đoàn
 • ThS. Trần Thái Sơn

  Phó Trưởng phòng
 • TS. BS Hoàng Việt Anh

  Phó Trưởng phòng

5. Một số hình ảnh của Phòng:

Tổ quản lý khám chữa bệnh 


 

7. Chức năng nhiệm vụ:

7.1. Chức năng

Phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

 • Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.
 • Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.
 • Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

7.2. Nhiệm vụ

Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

 • Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo.
 • Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
 • Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.
 • Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.
 • Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
 • Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.
 • Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
 • Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.
 • Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
 • Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.

7. Lịch sử:

 • Dưới thời Pháp thuộc: Tiền thân của Phòng KHTH là Phòng kiểm soát bệnh nhân bao gồm một số nhân viên làm nhiệm vụ thống kê, quản lý bệnh nhân ra vào, một số bệnh dịch, truyền nhiễm và phong cách chất lượng của y tá, hộ lý toàn bệnh viện dưới sự điều hành của Tổng giám thị.
 • Từ sau hoà bình lập lại năm 1954: Phòng kiểm soát bệnh nhân được đổi tên là phòng Y vụ. Ngoài việc nắm tình hình bệnh nhân ra, vào, chuyển, chết, thống kê bệnh tật theo mẫu phân loại bệnh quốc tế, còn kiểm tra việc thực hiện các chế độ chức trách chuyên môn, an toàn dược, vệ sinh trật tự bệnh phòng, thư viện, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, chỉ đạô ngành.
 • Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, một bộ phận Bệnh Viện sơ tán lên Phú Thọ sau chuyển về Hà Tây, phòng Y vụ cũng được phân công người cùng đi để theo dõi và quản lý hoạt động chuyên môn, tham mưu với Ban giám Đốc làm tốt công tác quan hệ, kết nghĩa với địa phương.
 • Năm 1990 Phòng Y vụ được đổi thành phòng Kế Hoạch Tổng Hợp theo quyết định số 571/BYT-QĐ ngày 14 tháng 7 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Y Tế, với chức năng nhiệm vụ  yêu cầu cao hơn trước.

8. Thành tích đã đạt được:

8.1. Thống kê kế hoạch - lưu trữ hồ sơ bệnh án

 • Thống kê các hoạt động chuyên môn của bệnh viện: Thu thập các số liệu về hoạt động chuyên môn của các Viện /Trung tâm /Khoa /Phòng. Nhập các dữ liệu vào máy tính. Xử lý thông tin, in các thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất hàng ngày, tuần, tháng, quí, năm cho Ban Giám Đốc cũng như cho Bộ Y tế. Giúp giám đốc làm báo cáo tổng kết 6 tháng, tổng kết năm hoạt động của bệnh viện, xây dựng kế hoạch và các tiêu chí hoạt động chuyên môn cho các đơn vị và toàn bệnh viện, hoạt động Hội đồng thuốc và điều trị, Hội đồng đấu thầu thuốc của bệnh viện. Quản lý Kho Hồ sơ bệnh án nội trú: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ bệnh án nội trú . Mã hoá hồ sơ (cung cấp mã lưu trữ ) cho bệnh án nội trú của bệnh nhân ra viện. Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ bệnh án nội trú. Phục vụ độc giả đến nghiên cứu hồ sơ, các đơn vị có nhu cầu mượn hồ sơ bệnh án (điều trị cho bệnh nhân cũ vào viện lại...). Trích sao bệnh án cho những cá nhân và đơn vị có nhu cầu.

8.2. Công tác khám chữa bệnh

 • Giúp ban Giám Đốc kiểm tra và đôn đốc thực hiện tất cả mọi công tác liên quan tới vấn đề khám chữa bệnh trong toàn bệnh viện. Việc tiếp đón, khám bệnh, xét nghiệm, kê đơn ở khoa khám bệnh. Các quy chế chuyên môn: Quy chế hồ sơ bệnh án, quy chế thường trực, quy chế cấp cứu, quy chế xử lý bệnh nhân tử vong. Quản lý bệnh nhân nhập viện (nội trú). Quản lý việc khám sức khoẻ đi nước ngoài. Tham gia công tác phòng chống dịch trong bệnh viện. Quản lý hoạt động của Trung tâm tư vấn và XN tự nguyện HIV (được thành lập từ năm 2003)
 • Giúp ban Giám đốc theo dõi và giải quyết các đơn thư khiếu kiện, thắc mắc của bệnh nhân, gia đình bệnh nhân. Tiếp các cơ quan pháp luật trong việc cấp giấy chứng thương và giấy báo tử cho bệnh nhân.

8.3. Nghiên cứu khoa học và đào tạo

 • Đề xuất kế hoạch phát triển nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kỹ thuật tiến tiến trong bệnh viện với Bộ Y tế. Tổ chức các hoạt động KH - CN trong bệnh viện: tổ chức các Hội thảo KH, sinh hoạt KH, cập nhật kiến thức mới cho các bác sỹ, tổ chức các buổi họp màng lưới thư ký KH toàn bệnh viện; chuẩn bị nội dung và ghi chép biên bản các cuộc họp của Hội đồng KH chuyên đề như Hội đồng KH ghép tạng, Hội đồng KH Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ...Tổ chức các lớp đào tạo lại cho các cán bộ viên chức trong bệnh viện. Tổ chức và tham gia biên soạn sách kỹ thuật, tài liệu chuyên môn phổ biến trong bệnh viện.

8.4. Thử nghiệm lâm sàng:

 • Tổ chức thông qua đề cương và triển khai các đề tài thử nghiệm lâm sàng của các đơn vị trong bệnh viện.

8.5. Văn phòng Tạp chí Y học lâm sàng:  

 • Tạp chí xuất bản đều đặn 1kỳ/ 2 tháng. Tạp chí đã đăng tải nhiều công trình nghiên cứu khoa họcvà các  bài viết tổng quan, trao đổi chuyên môn, tư vấn, hướng dẫn y học. Tạp chí được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đánh giá cao, có chất lượng chuyên môn tốt và được công nhận là một trong các tạp chí khoa học được tính điểm công trình khoa học quy đổi cho các bài báo khi xét công nhận các chức danh Giáo sư, phó Giáo sư. Ngày 19/7/2010 Tạp chí YHLS đã được Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế (ISSN 1859 – 3593)

8.6. Công tác Quản lý chất lượng bệnh viện:

 • Tham gia xây dựng 20 văn bản HTQLCL theo ISO 9001:2008.
 • Tham gia tổ chức đánh giá, khắc phục cải tiến hệ thống QLCL.
 • Là một trong 15 đơn vị của bệnh viện được Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT cấp chứng nhận đơn vị thực hiện ISO 9001 : 2008.Tham gia và triển khai được gần 20 quy trình ISO của phòng.

9. Tiềm năng và hướng phát triển:

 • Qua hơn 100 năm xây dựng  và phát triển, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của bệnh viện, đến nay, Phòng Kế hoạch tổng hợp trở thành một trong các phòng chức năng quan trọng nhất của bệnh viện, tham mưu và giúp việc cho ban Giám đốc trong nhiều mặt hoạt động chuyên môn. Phòng cũng là nơi đào tạo nhiều cán bộ lãnh đạo cho các đơn vị và nhiều phòng chức năng quan trọng của bệnh viện đều được thành lập từ một bộ phận của Phòng Kế hoạch tổng hợp như Phòng Điều dưỡng trưởng, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Phòng Nghiên cứu khoa học và Công nghệ thông tin, Phòng Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Phòng Quản lý chất lượng. Phòng tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của bệnh viện: ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung, tham gia các hội thao bệnh viện…. tổ chức thăm hỏi, ốm đau, hiếu hỷ cho CBVC trong phòng đầy đủ, kịp thời.
 • Trong từng giai đoạn, Phòng Kế hoạch tổng hợp đã có những thay đổi về cơ cấu, chức năng nhiệm vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển của bệnh viện. Với bối cảnh phát triển và hội nhập hiện nay, quản lý chất lượng bệnh viện là một yêu cầu cấp bách đặt ra cho các bệnh viện để có thể tồn tại, đứng vững và phát triển. Bên cạnh đó, việc áp dụng những thành tựu khoa học tiên tiến trong công tác khám chữa bệnh cũng đem đến những thách thức mới cho công tác Kế hoạch tổng hợp như quản lý các thử nghiệm lâm sàng, triển khai các kỹ thuật mới…Cán bộ của Phòng Kế hoạch tổng hợp không những phải tăng cường năng lực về công tác quản lý mà cần phải được đào tạo thêm về quản lý chất lượng bệnh viện, các kiến thức về công nghệ cao… Và trong tương lai, công tác Kế hoạch tổng hợp cần phải được hệ thống một cách bài bản, làm cơ sở đào tạo, giảng dạy cho các cán bộ làm công tác quản lý bệnh viện. 

 

Achievements

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Với 100 giường bệnh, hàng năm khoa đã tiếp nhận 28.000 bệnh nhân vào khám, 8.000 bệnh nhân vào viện với số ngày điều trị trung bình 4 ngày

Thực hiện phẫu thuật cho gần 5.000 trường hợp trong đó có có nhiều ca bệnh nặng từ khoa khác, bệnh viện khác, tuyến dưới chuyển lên.

Điều trị nội khoa thành công nhiều tai biến sản khoa nặng, bệnh nhân sản bệnh nặng

Đơn vị Hỗ trợ sinh sản đã khám và điều trị cho nhiều trường hợp vô sinh. Tỷ lệ có thai sinh hóa đạt 46% và đã có khoảng 500 trẻ sống ra đời.

Tham gia hội chẩn, phẫu thuật giải quyết cho nhiều bệnh nhân nặng của các khoa trong bệnh viện và bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển đến.

DetailController

Hiện không có bài viết nào. Quay lại trang chủ Tại đây