Responsive Image

NewListDocter

Không có dữ liệu!

ThS. BS. Nguyễn Quang Huy

  • 2013 Tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội chuyên ngành bác sỹ đa khoa
  •  Tốt nghiệp thạc sỹ, tại viện Quân Y 103, năm 2016-2018; hiện đang học NCS tại viện sốt rét ký sinh trùng côn trùng trung ương.

Đang cập nhật

ThS. BS. Nghiêm Văn Hùng

Đang cập nhật

ThS. BS. Nguyễn Thuý Liễu

Đang cập nhật

TS. BS. Nguyễn Thị Hương Giang

  • 1990-1996: sinh viên Đại học Y Hà Nội.
  • 1997 - 2000: bác sĩ nội trú truyền nhiễm (đại học Y Hà nội).
  • 2006: Thạc sĩ y học.
  • 2015 - 2021: nghiên cứu sinh Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương

Đang cập nhật