Responsive Image

NewListDocter

Không có dữ liệu!

PGS.TS.BS. Phạm Cẩm Phương

 • 2001: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội
 • 2006: Tốt nghiệp Thạc sỹ, bác sĩ nội trú Ung thư tại Đại học Y Hà Nội
 • 2007: Tốt nghiệp bác sĩ nội trú Cộng Hòa Pháp chuyên ngành Ung thư tại Đại học Marie Curie-Paris VI, Bệnh viện Avicenne
 • 2013: Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Ung thư tại Đại học Y Hà Nội
 • 2018: Công nhận Phó Giáo sư

Đang cập nhật

ThS. BS. Ngô Thu Trang

 • Đào tạo đại học: Đại học Y Hà Nội.Chuyên ngành: Bác sỹ đa khoa
 • Thực tập lâm sàng tại bệnh viện cho bác sỹ đa khoa tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện trường Amiens Sud, CH Pháp.
 • Bác sỹ nội trú Tai Mũi Họng Đại học Y Hà Nội.
 • Thực hành bác sỹ nội trú Tai Mũi Họng tại Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Lariboisiere, Trường Đại học Paris XII, CH Pháp.

Đang cập nhật

TS. BS. Hoàng Ngọc Lan

Năm 1996: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2006: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2015: Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại trường Đại học Y Hà Nội.

Đang cập nhật

ThS. BS. Đào Thúy Hiền

 • 1999 - 2005: Bác sĩ đa khoa - Trường Đại học Y Hà Nội
 • 2006 - 2010: Bác sĩ nội trú - Trường Đại học Y Hà Nội
 • 2016: Khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện trường Đại học Y Nara – Nhật Bản

Đang cập nhật