Responsive Image

NewListDocter

Không có dữ liệu!

BSCKII. Doãn Thị Huyền

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2004
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ Y học -Bác sĩ nội trú – chuyên ngành Thần kinh tại trường Đại học Y Hà Nội: năm 2008
  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa cấp II – chuyên ngành Thần kinh – Đại học Y Hà Nội – Bệnh viện Bạch Mai: năm 2022

Đang cập nhật

TS. BS. Nguyễn Văn Tuận

  • Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa năm 1994 tại Trường Đại học Y Hà Nội
  • Bác sĩ nội trú khóa 19 chuyên ngành Thần kinh trường Đại học Y Hà Nội năm 1995 - 1998
  • Được cấp bằng Tiến sĩ Y học chuyên ngành Thần kinh tại Viện nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 năm 2012

Đang cập nhật

BSCKII. Đinh Thị Lợi

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2007
  • Tốt nghiệp bác sĩ nội trú – chuyên ngành Thần kinh – Đại học Y Hà Nội: năm 2011
  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa cấp II – chuyên ngành Thần kinh – Đại học Y Hà Nội: năm 2023

Đang cập nhật