Responsive Image

NewListDocter

Không có dữ liệu!

PGS. TS. Phạm Thị Việt Dung

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa hệ chính quy năm 2004, bác sĩ nội trú chuyển ngành Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Trường Đại học Y Hà Nội năn 2008, bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ y học năm 2017, được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư ngày 20 tháng 11 năm 2023.

Tham gia các khóa học chuyên sâu về Phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ tại Pitburg, Hoa Kỳ năm 2015 và Tsukuba Nhật Bản năm 2016

Đang cập nhật

TS. BCCC Phan Hồng Minh

  • Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa Trường Đại học Y Hà Nội năm 1991
  • Tốt nghiệp Bác sỹ nội trú chuyên ngành Thần kinh năm 1995
  • Tốt nghiệp Tiến sỹ Y khoa chuyên ngành Thần kinh năm 2019

Đang cập nhật

BSCKII. Trần Minh Thảo

  • Tốt nghiệp bác sỹ đa khoa Trường Đại học Y Thái Nguyên.
  • Học bác sỹ nội trú chuyên ngành Tim Mạch tại trường Đại học Y Hà Nội khóa 2002 – 2005
  • Học bác sỹ chuyên khoa II tại trường Đại học Y Hà Nội khóa 2015 - 2017

Đang cập nhật

TS. BS. Nguyễn Phương Anh

  • Bác sỹ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội
  • Tiến sỹ tại Trường Đại học Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (UOEH) Nhật Bản

Đang cập nhật