Responsive Image

NewListDocter

Không có dữ liệu!

PGS.TS. Phan Thu Phương

Đang cập nhật

 

Đang cập nhật

ThS.BS Đỗ Thị Thúy Hồng

  • 2008: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội.
  • 2013: Tốt nghiệp loại giỏi Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên ngành Da liễu tại Trường Đại học Y Hà Nội – Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Đang cập nhật

ThS.BSNT. Nguyễn Thị Huế

  • 2013 – 2019: Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội
  • 2019 – 2022: Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú chuyên ngành Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội
  • Chứng chỉ: ứng dụng laser trong chuyên ngành Da liễu, ứng dụng botulinum toxin trong chuyên ngành da liễu
  • Cập nhật liên tục các lớp đào tạo ngắn hạn: Xu hướng thẩm mỹ duy trì biểu cảm tự nhiên, phương pháp tiếp cận 4D trong trẻ hóa và tạo hình khuôn mặt  bằng chất làm đầy, cập nhật giải pháp tối ưu hóa điều trị rám,…

Đang cập nhật

BS. Phan Nữ Thục Hiền

  • 2011 – 2017: Bác sĩ Đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội
  • 12/2017 – 6/2018: Định hướng chuyên khoa Da liễu, Bệnh viện Da liễu Trung ương
  • 3/2019 – 6/2019: Ứng dụng laser trong chuyên ngành Da liễu, Bệnh viện Da liễu Trung ương
  • 2022 – 2023: Thạc sĩ chuyên ngành Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội

Đang cập nhật