Responsive Image

Member

 • Giới thiệu Phòng Tổ chức cán bộ

  • Địa chỉ: Tầng 2 - nhà B2, khu nhà Hành chính Bệnh viện Bạch Mai
  • Điện thoại: 04.38691651
  • Email:  congvandentccb@Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó gmail.com

   

Ban Lãnh Đạo

 • TS. BS Đỗ Văn Thành

  Trưởng phòng
 • TS. Hoàng Tiên Phong

  Phó Trưởng phòng
 • ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

  Phó Trưởng phòng
 • Đc. Phạm Ngọc Thông

  Chủ tịch Công đoàn
 • Đc. Nguyễn Thị Hải Anh

  Bí thư ĐTN

Lịch sử:

 • Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập năm 1955, lịch sử của Phòng gắn liền với các giai đoạn lịch sử phát triển của Bệnh viện Bạch Mai.
 • Lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ qua các thời kỳ:

Năm 1956

Trưởng phòng

Đ/c Nguyễn Năng

Phó trưởng phòng

Đ/c Phan Lưu Thanh

Năm 1957 đến năm 1959

Trưởng phòng

Đ/c Phan Lưu Thanh

Phó trưởng phòng

Đ/c Nguyễn Công Mạnh

Năm 1959 đến năm 1968

Trưởng phòng

Đ/c Hà Văn Tiệm

Phó trưởng phòng

Đ/c Hoàng Công Khanh

Năm 1968 đến năm 1977

Trưởng phòng

Đ/c Hoàng Công Khanh

Phó trưởng phòng

Đ/c Mai Thị Hồng

Năm 1977 đến năm 1990

Trưởng phòng

BS. Trần Quốc Đô

Phó trưởng phòng

Đ/c Nguyễn Văn Toán

Phó trưởng phòng

BS. Nguyễn Bá Duyệt

Phó trưởng phòng

BS. Trần Thị Thịnh

Năm 1990 đến năm 1998

Trưởng phòng

BS. Trần Thị Thịnh

Phó trưởng phòng

TS. Trần Thúy Hạnh

Phó trưởng phòng

Đ/c Nguyễn Khắc Mẫn

Năm 1998 đến năm 2003

Trưởng phòng

TS. Trần Thúy Hạnh

Phó trưởng phòng

BSCKII. Nguyễn Quốc Anh

Năm 2003 đến năm 2007

Trưởng phòng

BSCKII. Nguyễn Quốc Anh

Phó trưởng phòng

BSCKII. Đàm Thị Hoà

Năm 2007 đến năm 2010

Trưởng phòng

BSCKII. Đàm Thị Hoà

Phó trưởng phòng

CN. Vũ Tiến Dũng

Phó trưởng phòng

Ths. Đỗ Văn Thành

Năm 2010 đến năm 2015

Trưởng phòng

Ths. Vũ Tiến Dũng

Phó trưởng phòng

BSCKII. Phạm Thị Bích Mận

Tháng 07/2015 đến tháng 03/2020

Trưởng phòng

TS. Vũ Tiến Dũng

Phó trưởng phòng

Ths. Nguyễn Thị Mỹ Châu

Tháng 04/2020 đến tháng 02/2021

Trưởng phòng

TS. Đỗ Văn Thành

Phó trưởng phòng

Ths. Nguyễn Thị Mỹ Châu

Phó trưởng phòng

Ths. Hoàng Tiên Phong

Tháng 03/2021 đến tháng 03/2022

Trưởng phòng

TS. Đỗ Văn Thành

Phó trưởng phòng

Ths. Hoàng Tiên Phong

Tháng 04/2022 đến nay

Trưởng phòng

TS. Đỗ Văn Thành

Phó trưởng phòng

TS. Hoàng Tiên Phong

Phó trưởng phòng

Ths. Nguyễn Thị Minh Ngọc

 

Tổ chức nhân sự:  

 • Tổng số nhân lực hiện nay gồm: 12 cán bộ, viên chức và người lao động.
 • Trong đó có: Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng và 09 chuyên viên.

Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng chuyên môn nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về thực hiện công tác tổ chức, công tác cán bộ, công tác Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.

 • Là đầu mối, tổ giúp việc cho Đảng ủy, Ban Giám đốc xây dựng chương trình, kế hoạch, dự thảo các Nghị quyết, quyết định chủ trương lớn của Bệnh viện trình lãnh đạo Bệnh viện phê duyệt. Tham mưu, đề xuất và triển khai các công tác Đảng tại Bệnh viện;
 • Tham mưu, đề xuất kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị trong Bệnh viện; triển khai và thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động,.. trong công tác cán bộ tại Bệnh viện;
 • Lập kế hoạch sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức tuyển dụng nhân lực để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện;
 • Xây dựng quy trình làm việc và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị tong Bệnh viện, trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện;
 • Tham mư, đề xuất và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với nhân viên y tế và người bệnh trong Bệnh viện theo quy định của Nhà nước;
 • Tổ chức thực hiện công tác quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định;
 • Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ;
 • Là đầu mối đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trực thuộc Bệnh viện; tham mưu cho Ban Giám đốc Bệnh viện xử lý kỷ luật những trường hợp vi phạm;
 • Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công vviệc có liên quan;
 • Tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức và người lao động của Bệnh viện, tìm hiểu và đề xuất với Giám đốc Bệnh viện xem xét giải quyết.

 Một số hình ảnh hoạt động:

Hình ảnh khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023

Đại hội chi bộ phòng Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Cán bộ, viên chức và người lao động phòng Tổ chức cán bộ tham dự Hội thao Bệnh viện năm 2022


Hoạt động chúc mừng sinh nhật cán bộ, viên chức và người lao động thường kỳ hành tháng


Hoạt động tổ chức các ngày Lễ lớn của dân tộc, của Ngành và của Bệnh viện

AlbumView

Mandates

Chức năng - nhiệm vụ

Achievements

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Kể từ khi được thành lập đến nay, phòng TCCB liên tục là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của toàn bệnh viện.

Phòng Tổ chức được Thủ tướng Chính Phủ tặng thưởng bằng khen (2004), hàng năm được Bộ Y tế tặng thưởng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ y tế.

02 cán bộ của phòng được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

03 cán bộ được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ và nhiều Bằng khen của Bộ Y tế, Huy chương kháng chiến, Huân chương Giải Phóng, Quyết thắng, Chiến sỹ vẻ vang, Huân chương bảo vệ Tổ Quốc, huy chương vì sức khỏe nhân dân, huy chương vì sự nghiệp giải phóng

02 cán bộ được tặng thưởng Huy chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước"...