Responsive Image

Member

Member tạm thời không có.

AlbumView

Mandates

Chức năng - nhiệm vụ

Achievements

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Huân chương Lao động Hạng Nhì năm 2018

Huân chương Lao động hạng Ba năm 2007

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2004, 2011

Bằng khen của Bộ Y tế năm 2009, 2010, 2012, 2013, 2015

Đạt Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền

DetailController

Hiện không có bài viết nào. Quay lại trang chủ Tại đây