Responsive Image

Docter

 • Giới thiệu Trung Tâm Tiêu Hoá - Gan Mật

  Địa chỉ chính: Tầng5nhàP-BệnhviệnBạchMai
  Điện thoại: 04.62598285
  Emailtieuhoa@bachmai.gov.vn
  Cơ cấu tổ chức: Tổng số: 56 nhân viên, Trong đó: Giáo sư: 01, PGS: 01, Tiến sỹ: 02, Thạc sỹ: 17, BSCKI: 01, CN Điều dưỡng: 05, Điều dưỡng: 25, Hộ lý:  02

Ban Lãnh Đạo

 • PGS. TS. Nguyễn Công Long

  Giám đốc Trung tâm
 • ThS. Bs. Đỗ Anh Giang

  Phó Giám đốc Trung tâm
 • ThS. Bs. Kiều Văn Tuấn

  Phó Giám đốc Trung tâm
 • ThS. Nguyễn Vân Khánh

  Điều dưỡng trưởng TT
 • Đ/c. Phạm Bình Nguyên

  Bí thư Đoàn thanh niên

Achievements

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Bằng khen của thủ tướng năm 2011 theo quyết định số 218/QĐ – TTg

Tập thể lao động xuất sắc năm 2011 theo quyết định số 1884/QĐ-BYT

Tập thể lao động xuất sắc năm 2012 theo quyết định số 1423/QĐ-BYT

Bằng khen của Bộ Y tế năm 2012 theo quyết định số 5201/QĐ-BYT.

Giấy khen của giám đốc bệnh viện năm 2013 theo quyết định số 250/QĐ-BM.

Tập thể lao động xuất sắc năm 2013 theo quyết định số 954/QĐ-BYT.

Tập thể lao động xuất sắc năm 2014 theo quyết định số 1374/QĐ-BYT.