Responsive Image

Docter

 • Giới thiệu Viện Sức Khoẻ Tâm Thần

  Địa điểm: Tòa nhà T4, T5, T6 Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

  Điện thoại: 024.35765344   Fax: 024.35765346     Email: nimhvn@gmail.com

  Website: www.nimh.gov.vn       FB: https://www.facebook.com/nimh.vietnam

  Cơ cấu tổ chức - nhân sự:

         Tổng số cán bộ nhân viên: 91 người, trong đó có: 02 phó giáo sư, 07 tiến sỹ, 04 bác sỹ chuyên khoa cấp II, 22 thạc sỹ, 01 bác sỹ, 16 cử nhân đại học (về điều dưỡng, tâm lý), 03 điều dưỡng cao đẳng, 28 điều dưỡng trung cấp, 05 hộ lý và 03 nhân viên khác (lái xe, kỹ thuật viên).

Ban Lãnh Đạo

 • PGS. TS. Nguyễn Văn Tuấn

  Viện trưởng
 • TS. Trần Thị Hà An

  Phó viện trưởng

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ

 • ThS. BS. Vũ Sơn Tùng
  Bác sĩ chuyên khoa Tâm thần
 • BSCKII. Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc
  Bác sĩ chuyên khoa Tâm thần
 • TS, BSCC. Nguyễn Văn Dũng
  Bác sĩ chuyên khoa Tâm thần
 • TS.BS. Trần Thị Hà An
  Phó Viện trưởng Viện Sức khoẻ Tâm thần
 • PGS. TS. BS. Nguyễn Văn Tuấn
  Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần

Achievements

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Quyết định số 1660/QĐ-CTN ngày 10/08/2016;

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 1801/QĐ-TTg ngày 17/10/2011;

Bằng khen của Bộ trưởng BYT: Quyết định số 1317/QĐ-BYT ngày 12/02/2018;

Bằng khen của Bộ trưởng BYT: Quyết định số 360/QĐ-BYT ngày 02/02/2015;

Bằng khen của Bộ trưởng BYT: Quyết định số 1374/QĐ-BYT ngày 22/4/2014;

Bằng khen của Bộ trưởng BYT: Quyết định số 1887/QĐ-BYT ngày 10/6/2011;

Bằng khen của Bộ trưởng BYT: Quyết định số 3259/QĐ-BYT ngày 29/9/2011;

Bằng khen của Bộ trưởng BYT: Quyết định số 5350/QĐ-BYT ngày 31/12/2010;

Bằng khen của Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam năm 2016: Quyết định số 253/2016/QĐ-THYH ngày 27/10/2016;

Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Quyết định số 516/QĐ-BM ngày 20/3/2017;