Responsive Image

Docter

 • Giới thiệu Viện Tim Mạch

  Địa điểm: Khu C - Bệnh viện Bạch Mai

  Điện Thoại: 043.6290.881                Fax: 043.6290.838

  Email: vtm@fpt.vn                             Website:http://vientimmach.vn

  Cơ cấu tổ chức - nhân sự:

  - Tổng số cán bộ: 260 cán bộ (trong đó có 16 của Trường Đại học Y Hà Nội).

  - Bác sỹ: 81 (3 Giáo sư - Tiến sỹ, 8 Phó giáo sư - Tiến sỹ, 29 Tiến sỹ, 41 Thạc sỹ Bác sỹ)

  - Điều dưỡng:175; Nhân viên khác: 5

Ban Lãnh Đạo

 • PGS. TS. Phạm Mạnh Hùng

  Viện Trưởng - Viện Tim Mạch
 • PGS. TS. Tạ Mạnh Cường

  Phó Viện Trưởng
 • TS. Nguyễn Thị Thu Hoài

  Phó Viện Trưởng
 • PGS. Nguyễn Ngọc Quang

  Phó Viện Trưởng
 • ThS. Đỗ Kim Bảng

  Chủ tịch Công đoàn
 • ThS. Nguyễn Trung Hậu

  Bí thư Đoàn thanh niên
 • CN. Trần Thị Ngọc Anh

  Điều dưỡng trưởng

Achievements

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT