Responsive Image

DetailController

Trong thời gian gần đây, lợi dụng sự quá tải tại các cơ sở y tế công lập, một số đối tượng đã thành lập website, fanpage và các trang mạng xã hội để cò mồi, lừa gạt người dân khi đi khám chữa bệnh.
"> Trong thời gian gần đây, lợi dụng sự quá tải tại các cơ sở y tế công lập, một số đối tượng đã thành lập website, fanpage và các trang mạng xã hội để cò mồi, lừa gạt người dân khi đi khám chữa bệnh.
">

Sự kiện nổi bật

Tình trạng mạo danh Bệnh viện Bạch Mai để trục lợi


Trong thời gian gần đây, lợi dụng sự quá tải tại các cơ sở y tế công lập, một số đối tượng đã thành lập website, fanpage và các trang mạng xã hội để cò mồi, lừa gạt người dân khi đi khám chữa bệnh.
1464145384378_23824.jpg
1464145077166_23806.jpg
1464145078143_23807.jpg

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image