Responsive Image

DetailController

Trong trường hợp người có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh không đúng tuyến từ ngày 1/1/2016 -21/3/2016, nếu có xuất trình thẻ BHYT và các giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ nhưng chưa được hưởng BHYT tại các bệnh viện, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán, tổ chức giám định để chi trả trực tiếp chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh.

"> Trong trường hợp người có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh không đúng tuyến từ ngày 1/1/2016 -21/3/2016, nếu có xuất trình thẻ BHYT và các giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ nhưng chưa được hưởng BHYT tại các bệnh viện, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán, tổ chức giám định để chi trả trực tiếp chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh.

">

Sự kiện nổi bật

Người bệnh được khám BHYT ở mọi bệnh viện tuyến huyện trên toàn quốc


Trong trường hợp người có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh không đúng tuyến từ ngày 1/1/2016 -21/3/2016, nếu có xuất trình thẻ BHYT và các giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ nhưng chưa được hưởng BHYT tại các bệnh viện, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán, tổ chức giám định để chi trả trực tiếp chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh.

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn số 943/BHXH - CSYT hướng dẫn bổ sung về giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đó, người bệnh có thể đăng ký khám chữa bệnh theo thẻ BHYT ở các bệnh viện tuyến huyện trên toàn quốc.

Theo đó, hướng dẫn mới nhất của BHXH Việt Nam cho biết, nếu bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu ở bệnh viện tuyến quận/huyện thì có thể đi khám chữa bệnh ở các bệnh viện quận/huyện trên toàn quốc thay vì trước đây bệnh nhân đăng ký BHYT ở các bệnh quận/huyện chỉ có thể thông tuyến trong cùng địa bản tỉnh -tức là đi khám ở các bệnh viên quận/huyện trong địa bàn một tỉnh, kể cả các phòng khám đa khoa tư nhân, trạm y tế phường/xã mới được BHYT thanh toán

Trước khi có quy định về khám chữa bệnh thông tuyến, tại bệnh viện tuyến huyện, trong trường hợp người dân đi khám không đúng tuyến theo quy định thì quỹ BHYT sẽ thanh toán 70% chi phí khám chữa bệnh. Từ 1/1/2016, khi quy định khám chữa bệnh thông tuyến có hiệu lực, quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí đối với những đối tượng khám chữa bệnh trong cùng địa bàn tỉnh.

Cũng tại hướng dẫn này, BHXH Việt Nam đã ghi rõ, trong trường hợp người có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh không đúng tuyến từ ngày 1/1/2016 -21/3/2016, nếu có xuất trình thẻ BHYT và các giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ nhưng chưa được hưởng BHYT tại các bệnh viện, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán, tổ chức giám định để chi trả trực tiếp chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh.

mm-1439193910895.jpg

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image