Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

Tập huấn "Chẩn đoán sớm và xử trí cúm A H5N1"

Được sự hỗ trợ của Dự án hợp tác giữa bệnh viện Bạch Mai và trung tâm Y tế Quốc tế Nhật Bản (IMCJ) về điều trị toàn diện bệnh nhân cúm A H5N1.
Ngày 28/3/2008 Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lớp tập huấn về “Chẩn đoán và xử trí sớm bệnh cúm A H5N1”  cho đội ngũ cán bộ y tế nòng cốt của 18 bệnh viện tỉnh phía Bắc, đặc biệt là những tỉnh đã có bệnh nhân bị cúm A H5N1 trong thời gian vừa qua. Nội dung buổi tập huấn ngoài việc hướng dẫn chẩn đoán, xử trí sớm và phòng lây nhiễm cúm A H5N1, các bác sĩ còn được nghe báo cáo điều trị bệnh nhân cúm A H5N1 ở Indonesia, kỹ thuật sử dụng test nhanh chẩn đoán H5N1 và Streptococcus, lấy đờm xét nghiệm bằng liệu pháp khí dung nước muối ưu trương. Trong buổi tập huấn các bác sĩ có dịp trao đổi thông tin về tình hình dịch tễ, kinh nghiệm chẩn đoán, điều trị và các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát khi có bệnh nhân nghi ngờ mắc cúm A H5N1.

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image