Responsive Image

DetailController

Đến KCB tại BV Bạch Mai, người bệnh không phải xếp hàng, chờ lâu như trước. Bệnh nhân có thẻ BHYT thực hiện đúng quy trình KCB sẽ tiết kiệm được thời gian hơn…
"> Đến KCB tại BV Bạch Mai, người bệnh không phải xếp hàng, chờ lâu như trước. Bệnh nhân có thẻ BHYT thực hiện đúng quy trình KCB sẽ tiết kiệm được thời gian hơn…
">

Sự kiện nổi bật

BV Bạch Mai (Hà Nội): Đổi mới, tạo thuận lợi cho người bệnh


Đến KCB tại BV Bạch Mai, người bệnh không phải xếp hàng, chờ lâu như trước. Bệnh nhân có thẻ BHYT thực hiện đúng quy trình KCB sẽ tiết kiệm được thời gian hơn…

Có BHYT, thuận đôi đường…

Đến BV Bạch Mai, bệnh nhân Lương Đức Giới (thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, Thái Bình) không còn mất cả ngày chờ khám và lấy kết quả như trước. Bác Giới bị bệnh động mạch vành, huyết áp cao nên hằng tháng phải đi khám định kỳ. Gần đây, khi đi khám, bác chỉ phải làm thủ tục duy nhất là nộp thẻ BHYT tại nơi đón tiếp.

thuoc_bhyt.jpg

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image