Responsive Image

DetailController

img_0043_small.jpg

Nâng cao năng lực giảng dạy, hướng dẫn cách lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá khoá đào tạo; Chu trình học qua trải nghiệm, kỹ năng tạo hứng thú cho người học; Thuyết trình sáng tạo; Dạy học theo tình huống; Các phương pháp giảng lý thuyết và giảng lâm sàng trong y khoa... là nội dung khoá đào tạo "Phương pháp giảng dạy tích cực" do Trung tâm Đào tạo Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Bạch Mai khai giảng ngày 14/12.

"> img_0043_small.jpg

Nâng cao năng lực giảng dạy, hướng dẫn cách lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá khoá đào tạo; Chu trình học qua trải nghiệm, kỹ năng tạo hứng thú cho người học; Thuyết trình sáng tạo; Dạy học theo tình huống; Các phương pháp giảng lý thuyết và giảng lâm sàng trong y khoa... là nội dung khoá đào tạo "Phương pháp giảng dạy tích cực" do Trung tâm Đào tạo Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Bạch Mai khai giảng ngày 14/12.

">

Sự kiện nổi bật

Khai giảng lớp Kỹ năng giảng dạy tích cực
img_0043_small.jpgNâng cao năng lực giảng dạy, hướng dẫn cách lập kế
hoạch, thực hiện, đánh giá khoá đào tạo; Chu trình học qua trải nghiệm, kỹ năng
tạo hứng thú cho người học; Thuyết trình sáng tạo; Dạy học theo tình huống; Các
phương pháp giảng lý thuyết và giảng lâm sàng trong y khoa... là nội dung khoá đào
tạo "Phương pháp giảng dạy tích cực" do Trung tâm Đào tạo Chỉ đạo tuyến - Bệnh
viện Bạch Mai khai giảng ngày 14/12.

img_0047_small.jpg

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image