Responsive Image

DetailController

Ngày 27/8/2016, tại khách sạn Pullman, 40 Cát Linh – Hà Nội, với sự đồng hành của Pfizer, Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo Quản lý thông tin trong thực hành y khoa.

"> Ngày 27/8/2016, tại khách sạn Pullman, 40 Cát Linh – Hà Nội, với sự đồng hành của Pfizer, Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo Quản lý thông tin trong thực hành y khoa.

">

Sự kiện nổi bật

Bộ Y tế tổ chức Hội thảo Quản lý thông tin trong thực hành y khoa


Ngày 27/8/2016, tại khách sạn Pullman, 40
Cát Linh – Hà Nội, với sự đồng hành của Pfizer, Vụ Truyền thông và Thi đua khen
thưởng Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo Quản lý thông tin trong thực hành y khoa.

20160827_085025.jpg 

Một số sự cố y khoa tại các cơ sở y tế trong nước đã xảy ra với một tần suất khá «dầy» trong khi Bộ Y tế đang chủ trương thực hiện quyết định 2151/QĐ-BYT không ngừng đổi mới phong cách thái độ phục vụ của nhân viên y tế nhằm nâng cao sự hài lòng của người bệnh, đã trở thành những đề tài nhận được nhiều comment trong xã hội.

Vẫn biết, trong thực hành y khoa, những sự cố - đôi khi cả những sai sót là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, «ít hơn, ít hơn và ít nhất » là những thông điệp mà các cơ sở y tế luôn đưa ra trong mục tiêu chất lượng hoạt động của đơn vị đối với các sự cố trong thực hành y khoa. Và kỹ năng quản lý, cung cấp thông tin, giải quyết, khắc phục các sự cố trong thực hành y khoa hơn bao giờ hết luôn là những thách thức đối với các nhà chuyên môn và đặc biệt là các nhà quản lý trong lĩnh vực y tế. Xuất phát từ mục tiêu đó, với vai trò là một đơn vị tham mưu, quản lý ngành dọc đối với các bộ phận phụ trách truyền thông và quản lý thông tin tại các cơ sở y tế, ngày 27/8/2016, tại khách sạn Pullman, 40 Cát Linh – Hà Nội, với sự đồng hành của Pfizer, Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo Quản lý thông tin trong thực hành y khoa.

20160827_115638.jpg

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image