Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

Xây dựng lộ trình bãi gửi xe trong Bệnh viện Bạch Mai

Xung quanh việc đóng cửa bãi gửi xe trong bệnh, gây khó khăn cho các bệnh nhân, Bệnh viện Bạch Mai đã gửi lời xin lỗi đến nhân dân, đồng thời xây dựng lộ trình quy hoạch bãi gửi xe mới. 

 

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image