Responsive Image

DetailController

Chiều 1/6/2016, đại diện Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert đã trao chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng (QLCL) ISO 9001: 2008 cho 8 đơn vị của Bệnh viện Bạch Mai, nâng tổng số đơn vị áp dụng QLCL theo tiêu chuẩn ISO lên 29 đơn vị trên tổng số 54 đơn vị của Bệnh viện.

"> Chiều 1/6/2016, đại diện Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert đã trao chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng (QLCL) ISO 9001: 2008 cho 8 đơn vị của Bệnh viện Bạch Mai, nâng tổng số đơn vị áp dụng QLCL theo tiêu chuẩn ISO lên 29 đơn vị trên tổng số 54 đơn vị của Bệnh viện.

">

Sự kiện nổi bật

Thêm 8 đơn vị của BV Bạch Mai nhận chứng chỉ Quản lý chất lượng ISO 9001: 2008


Chiều
1/6/2016, đại diện Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert đã trao chứng nhận Hệ
thống Quản lý chất lượng (QLCL) ISO 9001: 2008 cho 8 đơn vị của Bệnh viện Bạch
Mai, nâng tổng số đơn vị áp dụng QLCL theo tiêu chuẩn ISO lên 29 đơn vị trên tổng
số 54 đơn vị của Bệnh viện.

Tham dự lễ trao chứng nhận, về phía Bệnh viện Bạch Mai có PGS.TS Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc Bệnh viện cùng các đồng chí trong Ban giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trong Bệnh viện. Về phía Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert có ông Trần Quốc Dũng - Phó giám đốc Trung tâm. Về Viện năng suất Việt Nam có bà Vũ Hồng Dân - Trưởng phòng Tư vấn cải tiến năng suất.

8_vi_iso.jpg

Đại diện 8 đơn vị của BVBM nhận chứng nhận ISO

Theo chỉ đạo của Ban giám đốc, trong năm 2015 Bệnh viện đã triển khai mở rộng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 cho 8 đơn vị bao gồm: Viện Tim mạch, Viện Giám định y khoa, Trung tâm Phục hồi chức năng, Khoa Hồi sức tích cực, Khoa Huyết học truyền máu, Khoa Truyền nhiễm, Khoa Nhi và Khoa Khám bệnh theo yêu cầu. Sau một năm thực hiện, với nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên của 8 đơn vị, tháng 4/2016, 8 đơn vị đã chính thức được Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008, mở rộng phạm vi áp dụng QLCL theo tiêu chuẩn ISO đến 29 đơn vị trong tổng số 54 đơn vị của Bệnh viện Bạch Mai.

ths_dn.jpg

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image