Responsive Image

DetailController

Để tuyên truyền sâu rộng về ý thức, trách nhiệm cán bộ y tế, cũng như quyền lợi và trách nhiệm của người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế, Báo Gia đình và Xã hội tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trên trang 

"> Để tuyên truyền sâu rộng về ý thức, trách nhiệm cán bộ y tế, cũng như quyền lợi và trách nhiệm của người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế, Báo Gia đình và Xã hội tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trên trang 

">

Sự kiện nổi bật

“Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”


Để tuyên truyền sâu rộng về ý
thức, trách nhiệm cán bộ y tế, cũng như quyền lợi và trách nhiệm của
người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế, Báo Gia đình và Xã hội tổ chức cuộc
giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ
của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trên trang 

cackhachmoi-1443601935342.jpg

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image