Responsive Image

DetailController

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2013, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến (TDC) - BV Bạch Mai xin gửi tới các Thày/Cô, các Anh/Chị và các bạn Thông báo tuyển sinh BSCKI, BSCKII khóa IV năm 2013 của BV Bạch Mai."> Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2013, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến (TDC) - BV Bạch Mai xin gửi tới các Thày/Cô, các Anh/Chị và các bạn Thông báo tuyển sinh BSCKI, BSCKII khóa IV năm 2013 của BV Bạch Mai.">

Sự kiện nổi bật

Thông báo tuyển sinh CKI, CKII khóa IV năm 2013

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2013, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến (TDC) - BV Bạch Mai xin gửi tới các Thày/Cô, các Anh/Chị và các bạn Thông báo tuyển sinh BSCKI, BSCKII khóa IV năm 2013 của BV Bạch Mai.
 thong bao tuyen sinh cki,ckii khoa iv nam 2013 . page 1.jpg
 thong bao tuyen sinh cki,ckii khoa iv nam 2013 . page 2.jpg
 thong bao tuyen sinh cki,ckii khoa iv nam 2013 . page 3.jpg
 thong bao tuyen sinh cki,ckii khoa iv nam 2013 . page 4.jpg

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image