Responsive Image

DetailController

Chế độ chính sách

Từ ngày 1/6, áp dụng giá viện phí mới đối với nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế Công lập

Ngày 15/3/2017, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-BYT  hướng dẫn mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở y tế (CSYT) công lập. Theo đó:

  • Mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe được quy định tại Phụ lục I;
  • Mức tối đa khung giá dịch vụ ngày giường điều trị được quy định tại Phụ lục II;
  • Mức tối đa khung giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm được quy định tại Phụ lục III.

Số lần và giá khám bệnh được hướng dẫn như sau:

  • Người bệnh đến khám bệnh tại CSYT sau đó được chuyển vào điều trị nội trú theo yêu cầu chuyên môn thì được tính là 1 lần khám bệnh;
  • Trong cùng một lần khám bệnh tại cùng một CSYT, người bệnh sau khi khám một chuyên khoa cần phải khám thêm các chuyên khoa khác thì từ lần khám thứ 2 trở đi chỉ tính 30% mức giá của một lần khám;
  • Người bệnh vào viện tại các khoa điều trị lâm sàng, không đăng ký khám bệnh tại khoa khám bệnh thì không được tính tiền khám bệnh.

Như vậy, từ ngày 1/6, các cơ sở y tế công lập sẽ chính thức áp dụng giá viện phí mới của hơn 1.900 dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế. Mức giá tối đa được quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BYT đối với nhóm đối tượng này tương đương với giá mà quỹ bảo hiểm y tế đang chi trả cho nhóm có bảo hiểm y tế theo phân hạng bệnh viện.

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 02/2017/TT-BYT 6/2017, có hiệu lực từ ngày 01/6/2017.

Thong tu 02 gia KCB ko BHYT 1

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image