Responsive Image

DetailController

Chế độ chính sách

Từ 1/1/2010 mức đóng BHYT là 4,5% tiền lương


Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật BHYT vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Theo Nghị định, ngoài 24 đối tượng đã quy định trong Luật BHYT còn có thêm 4 đối tượng mới là công nhân cao su, thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, người lao động đang hưởng chế độ ốm đau theo quy định của bảo hiểm xã hội, người hoạt động không chuyên trách tại xã phường.

Kể từ ngày 1/7/2009-31/12/2009, mức đóng BHYT hằng tháng của các đối tượng tham gia BHYT là 3% mức tiền lương, tiền công hằng tháng.

Từ ngày 1/1/2010, mức đóng BHYT của các đối tượng trên là 4,5% của mức tiền lương, tiền công, tiền lương hưu,  trợ cấp mất sức lao động và bằng 3% mức lương tối thiểu đối với học sinh, sinh viên... Được biết, Bộ Y tế đang xây dựng thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định này. Dự kiến, sẽ hoàn thiện trước ngày 15/8/2009.   

Theo nguồn: www.suckhoedoisong.vn

 

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image