Responsive Image

DetailController

Y học thường thức

Uống bột sắn, nước chanh đường... giải độc rượu?

“Tôi thấy trên mạng chỉ cách uống nước chanh pha đường, nước bột sắn… sẽ giúp giải độc rượu trong cơ thể, có đúng không?” - Minh Hiếu (Hà Nội)

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image