Responsive Image

DetailController

Các kỹ thuật mới triển khai

Kỹ thuật cắt gan hạ phân thuỳ 1 hoàn toàn riêng biệt bằng cách tiệp cận 2 đường kết hợp: phải và trái

Điều trị phẫu thuật cắt gan hạ phân thuỳ 1 (thuỳ đuôi) là kỹ thuật khó trong các hình thái cắt gan do cấu trúc giải phẫu phức tạp, nằm sau cuống gan và trước tĩnh mạch chủ dưới. Trong khi cắt hạ phân thuỳ đơn độc 1 hoàn toàn, có 4 phương pháp tiếp cận chính: tiếp cận từ bên trái, tiếp cận từ bên phải, tiếp cận từ phía trước và tiếp cận phối hợp bên phải và bên trái.

Kỹ thuật cắt gan hạ phân thuỳ 1 hoàn toàn riêng biệt bằng cách tiếp cận theo đường phối hợp 2 bên: phải và trái được thực hiện cho các khối u có vị trí tại phần trước tĩnh mạch chủ hoặc ở toàn bộ thùy đuôi, hoặc những khối u ác tính nằm gọn trong thuỳ đuôi, đòi hỏi phải cắt toàn bộ thùy đuôi để loại bỏ các khối u. Ưu điểm của phương pháp tiếp cận này là giảm nguy cơ chảy máu (so với tiếp cận từ đường mở nhu mô trước), bảo tồn được nhu mô gan đặc biệt trong các trường hợp xơ gan, chức năng gan kém.

28.2.2022 cat gan

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image