Responsive Image

DetailController

Tin hoạt động Bệnh viện

Chẩn đoán và điều trị HIV sớm – hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020

Hưởng ứng ngày thế giới Phòng chống HIV/AIDS 1-12, nhằm cung cấp thêm kiến thức về chăm sóc điều trị ARV, dự phòng phơi nhiễm HIV trong bệnh viện, Khoa Truyền nhiễm, BV Bạch Mai tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Chẩn đoán và điều trị HIV sớm – hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”.

hoi thao TN 1.12

Tại hội nghị AIDS toàn cầu ở Australia tháng 7-2014, Liên Hợp Quốc đã đưa ra các mục tiêu đến năm 2020 có 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV và 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác. Ba mục tiêu này được gọi là Mục tiêu 90-90-90 của Liên Hợp Quốc. Trong các mục tiêu trên, mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình là mục tiêu hết sức quan trọng, là tiền đề để thực hiện 2 mục tiêu còn lại. Do vậy, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017, Việt Nam tập trung vào chủ đề “Xét nghiệm HIV sớm - Hướng tới mục tiêu 90 - 90 - 90 vào năm 2020”.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thực hiện được những mục tiêu này không chỉ là bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người, mà còn là sự ổn định và phát triển của quốc gia. Trong bối cảnh dịch HIV mang tính toàn cầu, nếu Việt Nam làm tốt công tác phòng, chống HIV/AIDS nói chung và thực hiện thắng lợi các mục tiêu 90-90-90, thì không chỉ có ý nghĩa thiết thực đối với người dân Việt Nam mà với cả cộng đồng quốc tế, chung tay để tiến tới kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030.

bs khoa TN kham tu van cho BN có HIV

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image