Responsive Image

DetailController

Tin hoạt động Bệnh viện

Hội thảo về cúm A H5N1

Hội thảo hợp tác nghiên cứu về cúm A H5N1 giữa Bệnh viện Bạch Mai và Trung tâm y tế quốc tế Nhật Bản (IMCJ) Nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 ở người thường gây suy hô hấp cấp, suy đa phủ tạng và tử vong. Tại Việt Nam, theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới có 109 ca khẳng định nhiễm H5N1 ở người, trong đó có 54 ca tử vong.

ah5n1_23032009.jpg

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image