Responsive Image

DetailController

Tin hoạt động Bệnh viện

Mỗi bệnh nhân mất hơn 1 phút đăng ký và chờ khám bệnh

Trung bình mỗi bệnh nhân chỉ mất 1 phút 40 giây đăng ký và chờ khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội nhờ ứng dụng công nghệ thông tin. Việc này đã giúp việc khám, chữa bệnh của bệnh được nhanh chóng, ít phiền hà. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện đem lại nhiều lợi ích

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image