Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

38 triệu dân được hưởng lợi từ Đề án Bệnh viện vệ tinh của BVBM

Ngày 7-5, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chức Hội nghị Ban điều phối các Bệnh viện vệ tinh thuộc Bệnh viện Bạch Mai lần thứ nhất.

TS. Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV Bạch Mai, Trưởng ban điều hành Đề án cho biết, tiêu chí lựa chọn các bệnh viện vệ tinh là đại diện cho các vùng miền, có tầm ảnh hưởng với các bệnh viện lân cận trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và nằm trên các trục quốc lộ chính về thủ đô.

Đề án bệnh viện vệ tinh BV Bạch Mai được thực hiện từ tháng 8/2009 đến tháng 12/2013, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý cho cán bộ y tế và mở rộng, phát triển các dịch vụ kỹ thuật, tăng cường chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh một cách bền vững, đáp ứng và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người bệnh ngay tại cơ sở. Qua đó, rút ngắn khoảng cách chất lượng dịch vụ y tế giữa trung ương với địa phương và góp phần giảm tải cho Bệnh viện Bạch Mai và các bệnh viện tuyến trên.

Trong Đề án Bệnh viện vệ tinh, Bệnh viện Bạch Mai đóng vai trò định hướng và đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về các lĩnh vực chuyên môn, quản lý. Các bệnh viện vệ tinh sẽ được Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cũng như chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân. Trong đó, ưu tiên đào tạo cán bộ nòng cốt tuyến tỉnh, xây dựng phác đồ, quy trình chẩn đoán, điều trị và áp dụng thống nhất trong hệ thống bệnh viện vệ tinh. Mở rộng quy mô, đa dạng hoá các dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú. Xây dựng và áp dụng mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008... Sẽ có khoảng 20 lĩnh vực chuyên môn sâu như cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc, tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, truyền nhiễm, chẩn đoán hình ảnh, nội soi, giải phẫu bệnh...được Bệnh viện Bạch Mai đào tạo cán bộ, chuyển giao.

Qua kết quả khảo sát, Đề án Bệnh viện vệ tinh được thực hiện sẽ mang lại một hiệu quả rất lớn với sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân các dân tộc trong vùng thực hiện dự án và các vùng xung quanh. Nếu chỉ tính riêng 8 tỉnh trực tiếp tham gia, đề án được thực hiện trên một vùng lãnh thổ rộng 49.325 km2, số dân trực tiếp được chăm sóc sức khoẻ là hơn 12 triệu 767 nghìn người. Nếu tính chung cả các địa phương lân cận hoặc phải đi qua các tỉnh có dự án để về Hà Nội thì dự án bao phủ một vùng lãnh thổ 150.082  km2 với 38 triệu người. Cộng đồng hưởng lợi của Đề án Bệnh viện vệ tinh sẽ được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao từ các bệnh viện vệ tinh và các cơ sở y tế thuộc địa bàn chỉ đạo tuyến của bệnh viện. Từ đó, giúp làm giảm chi phí cho người bệnh và xã hội do người bệnh được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng tốt ngay tại địa phương. Tăng cường khả năng phối hợp ứng phó tốt với dịch bệnh, thiên tai, thảm họa lớn trong khu vực.

Hội nghị Ban điều phối Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai lần thứ nhất đã thảo luận và đi đến ký biên bản thảo thuận hợp tác. Theo đó, Bộ Y tế sẽ giữ vai trò: chỉ đạo, giám sát triển khai các hoạt động của Đề án; Tổ chức các Hội đồng thẩm định, phê duyệt các chương trình, giáo trình đào tạo, các phác đồ,quy trình khám chữa bệnh thuộc các lĩnh vực ưu tiên trong Đề án theo đề xuất của Ban điều hành Đề án; Đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện Đề án theo quyết định được phê duyệt và thẩm định, phê duyệt các dự toán, thực hiện Đề án theo đúng quy định hiện hành. Về phía Bệnh viện Bạch Mai sẽ có trách nhiệm: Xây dựng, thực hiện đề án, kế hoạch ngân sách và các kế hoạch khác của Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, chỉ đạo; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt, bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ và hiệu quả; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị thực hiện Đề án, kịp thời phát hiện và đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền các biện pháp để xử lý các vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch trong quá trình thực hiện Đề án, Tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện vệ tinh trong các hoạt động y tế từ nguồn vốn khác giúp triển khai hiệu quả Đề án... Đối với Sở Y tế của 8 bệnh viện vệ tinh sẽ có trách nhiệm: Đầu tư nguồn lực nhằm thực hiện tốt Đề án, sử dụng hiệu quả cán bộ sau đào tạo; Chỉ đạo việc nhân rộng thành quả của Đề án cho các cơ sở y tế trực thuộc; Sử dụng ngân sách đối ứng tại địa phương hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp trang thiết bị, hỗ trợ cán bộ tham gia các hoạt động của Đề án theo quy định; Điều phối, lồng ghép các hoạt động thuộc Đề án Bệnh viện vệ tinh với các chương trình, dự án khác đang triển khai tại các bệnh viện vệ tinh, đặc biệt từ nguồn trái phiếu chính phủ để nâng cao hiệu quả đầu tư.

 

8 Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai bao gồm:

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La.

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.

- Bệnh viện đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai.

- Bệnh viện đa khoa Phố Nối, Hưng Yên.

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

- Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Hà Nội.

- Bệnh viện H ữu nghị đa khoa Nghệ An.

Đỗ Hằng

TTĐT - CĐT

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image