Responsive Image

DetailController

Tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng các kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu vào công tác khám chữa bệnh là khâu đột phá để nâng cao công tác khám và chữa bệnh của ngành y tế. Đặc biệt, nhiều căn bệnh hiểm nghèo, trước kia người dân phải ra nước ngoài chữa trị thì giờ đây, hoàn toàn có thể chữa trị tại các bệnh viện ở trong nước, giúp giảm đáng kể chi phí và thời gian của người bệnh. Phóng sự thực hiện tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội.

 Phát sóng 25-2-2016

Nguồn http://www.quochoitv.vn/ 

"> Tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng các kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu vào công tác khám chữa bệnh là khâu đột phá để nâng cao công tác khám và chữa bệnh của ngành y tế. Đặc biệt, nhiều căn bệnh hiểm nghèo, trước kia người dân phải ra nước ngoài chữa trị thì giờ đây, hoàn toàn có thể chữa trị tại các bệnh viện ở trong nước, giúp giảm đáng kể chi phí và thời gian của người bệnh. Phóng sự thực hiện tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội.

 Phát sóng 25-2-2016

Nguồn http://www.quochoitv.vn/ 

">

Sự kiện nổi bật

Bệnh viện Bạch Mai ứng dụng kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh


Tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng các kỹ
thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu vào công tác khám chữa bệnh là khâu đột phá để
nâng cao công tác khám và chữa bệnh của ngành y tế. Đặc biệt, nhiều căn bệnh hiểm
nghèo, trước kia người dân phải ra nước ngoài chữa trị thì giờ đây, hoàn toàn
có thể chữa trị tại các bệnh viện ở trong nước, giúp giảm đáng kể chi phí và thời
gian của người bệnh. Phóng sự thực hiện tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Phát sóng 25-2-2016Nguồn http://www.quochoitv.vn/ 

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image