Responsive Image

DetailController

Để kịp thời đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, theo Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội về dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2016, ngày 1/5/2016, Bệnh viện Bạch Mai đã có quyết định số 655/QĐ-BM về việc điều chỉnh mức lương cơ sở cho CBVC bệnh viện . 

"> Để kịp thời đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, theo Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội về dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2016, ngày 1/5/2016, Bệnh viện Bạch Mai đã có quyết định số 655/QĐ-BM về việc điều chỉnh mức lương cơ sở cho CBVC bệnh viện . 

">

Chế độ chính sách

Mức lương cơ bản của CBVC Bệnh viện Bạch Mai sẽ tăng từ 1/5/2016


Để kịp thời đảm bảo
quyền lợi cho
cán bộ, công chức, viên chức và
người
lao động, theo Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội về dự toán Ngân sách Nhà
nước năm 2016, ngày 1/5/2016, Bệnh viện Bạch Mai đã có quyết định số 655/QĐ-BM
về việc điều chỉnh mức lương cơ sở cho CBVC bệnh viện . 

Theo đó, từ ngày 1/5/2016, sẽ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bệnh viện Bạch Mai từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%)

Đây là quyết định kịp thời của Ban lãnh đạo Bệnh viện nhằm bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tuy nhiên, trước bối cảnh giá cả thị trường leo thang như hiện nay, nhiều người ở mức thu nhập thấp lo lắng mức lương tăng có khi không bù nổi trượt giá. Nhiều ý kiến cũng mong muốn rằng cùng với việc tăng lương, Chính phủ cũng như chính quyền địa phương phải có các giải pháp mạnh để điều chỉnh giá cả sao cho phù hợp nhất.

Tính từ tháng 1/2003 đến tháng 5/2012, Chính phủ đã 8 lần điều chỉnh lương tối thiểu, từ 210.000 đồng lên 1.150.000 đồng, tăng 400%. 

0001.jpg

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image