Responsive Image

DetailController

Chế độ chính sách

Bệnh nhân BHYT bị 'cắt' quyền lợi bất thình lình nếu không biết quy định này

Một số bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế đang trong đợt điều trị "bỗng nhiên" bị quỹ Bảo hiểm y tế ngừng thanh toán chi phí.

Không nắm quy định, bệnh nhân tham gia BHYT có thể bị "cắt"  quyền  lợi /// ẢNH LIÊN CHÂU

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image