Responsive Image

DetailController

              

Ngày 8/2, Ban Giám đốc Bệnh viện và lãnh đạo các Viện/Trung tâm/Khoa/Phòng tổ chức đi thăm hỏi và tặng quà các bệnh nhân ở lại bệnh viện. Giám đốc bệnh viện, PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh cho biết: Trong bốn ngày Tết cổ truyền, BV Bạch Mai cung cấp suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và nhân viên y tế.  Cụ thể, BV sẽ  Cung cấp suất ăn miễn phí cho nhân viên y tế (bao gồm cả học sinh, sinh viên tham gia trực) và bệnh nhân trong 4 ngày trực: 29 và 1,2,3 Tết; Mỗi người sẽ được 100.000đ /ngày/3 bữa. Bệnh viện cũng đã phát 800 suất quà (90.000 đ/suất) cho bệnh nhân ở lại ăn Tết tại bệnh viện. Dịch vụ ăn uống trong bệnh viện phục vụ trong tất cả các ngày Tết và đảm bảo duy trì các họat động vệ sinh ăn uống và an toàn thực phẩm.

img_0039.jpg

img_0037.jpg

 

 

 

 

 

 

">               

Ngày 8/2, Ban Giám đốc Bệnh viện và lãnh đạo các Viện/Trung tâm/Khoa/Phòng tổ chức đi thăm hỏi và tặng quà các bệnh nhân ở lại bệnh viện. Giám đốc bệnh viện, PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh cho biết: Trong bốn ngày Tết cổ truyền, BV Bạch Mai cung cấp suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và nhân viên y tế.  Cụ thể, BV sẽ  Cung cấp suất ăn miễn phí cho nhân viên y tế (bao gồm cả học sinh, sinh viên tham gia trực) và bệnh nhân trong 4 ngày trực: 29 và 1,2,3 Tết; Mỗi người sẽ được 100.000đ /ngày/3 bữa. Bệnh viện cũng đã phát 800 suất quà (90.000 đ/suất) cho bệnh nhân ở lại ăn Tết tại bệnh viện. Dịch vụ ăn uống trong bệnh viện phục vụ trong tất cả các ngày Tết và đảm bảo duy trì các họat động vệ sinh ăn uống và an toàn thực phẩm.

img_0039.jpg

img_0037.jpg

 

 

 

 

 

 

">

Sự kiện nổi bật

Ban Giám đốc chúc tết và tặng quà Bệnh nhân ăn Tết tại Bệnh viện


              Ngày 8/2, Ban Giám
đốc Bệnh viện và lãnh đạo các Viện/Trung tâm/Khoa/Phòng tổ chức đi thăm hỏi và
tặng quà các bệnh nhân ở lại bệnh viện. Giám đốc bệnh viện, PGS.TS. Nguyễn Quốc
Anh cho biết: Trong bốn ngày Tết cổ truyền, BV Bạch Mai cung cấp suất ăn miễn
phí cho bệnh nhân và nhân viên y tế.  Cụ
thể, BV sẽ  Cung cấp suất ăn miễn phí cho
nhân viên y tế (bao gồm cả học sinh, sinh viên tham gia trực) và bệnh nhân trong
4 ngày trực: 29 và 1,2,3 Tết; Mỗi người sẽ được 100.000đ /ngày/3 bữa. Bệnh viện
cũng đã phát 800 suất quà (90.000 đ/suất) cho bệnh nhân ở lại ăn Tết tại bệnh
viện. Dịch vụ ăn uống trong bệnh viện phục vụ trong tất cả các ngày Tết và đảm
bảo duy trì các họat động vệ sinh ăn uống và an toàn thực phẩm.img_0039.jpg

img_0037.jpg
      

img_0035.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_0051.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_0055.jpg

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image