Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

Ban Giám đốc chúc tết và tặng quà Bệnh nhân ăn Tết tại Bệnh viện

Ngày 8/2, Ban Giám đốc Bệnh viện và lãnh đạo các Viện/Trung tâm/Khoa/Phòng tổ chức đi thăm hỏi và tặng quà các bệnh nhân ở lại bệnh viện. Giám đốc bệnh viện, PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh cho biết: Trong bốn ngày Tết cổ truyền, BV Bạch Mai cung cấp suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và nhân viên y tế. Cụ thể, BV sẽ Cung cấp suất ăn miễn phí cho nhân viên y tế (bao gồm cả học sinh, sinh viên tham gia trực) và bệnh nhân trong 4 ngày trực: 29 và 1,2,3 Tết; Mỗi người sẽ được 100.000đ /ngày/3 bữa. Bệnh viện cũng đã phát 800 suất quà (90.000 đ/suất) cho bệnh nhân ở lại ăn Tết tại bệnh viện. Dịch vụ ăn uống trong bệnh viện phục vụ trong tất cả các ngày Tết và đảm bảo duy trì các họat động vệ sinh ăn uống và an toàn thực phẩm.

img_0035.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_0051.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_0055.jpg

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image