Responsive Image

DetailController

Giới thiệu

Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Bạch Mai là Bệnh viện Đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt đầu tiên của Việt Nam là tuyến cao nhất trong bậc thang điều trị của ngành y tế. Bệnh viện hiện có 56 đơn vị với quy mô 3200 giường bệnh và hơn 4000 cán bộ và nhân viên y tế đang phục vụ công tác

Lược sử 100 năm xây dựng và trưởng thành bệnh viện Bạch Mai (1911-2011) 

1-526_chuan-15.jpg
1-526_chuan-16.jpg
1-526_chuan-17.jpg
1-526_chuan-18.jpg
1-526_chuan-19.jpg
1-526_chuan-20.jpg
1-526_chuan-21.jpg
1-526_chuan-22.jpg
1-526_chuan-23.jpg
1-526_chuan-24.jpg
1-526_chuan-25.jpg
1-526_chuan-26.jpg
1-526_chuan-27.jpg
1-526_chuan-28.jpg
1-526_chuan-29.jpg
1-526_chuan-30.jpg

 

 

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image