Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

Bệnh viện Bạch Mai đảm bảo quyền và nghĩa vụ bầu cử của người bệnh


BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN BẠCH MAI

 Số: 452/CV - BVBM

V/v: Đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh được bỏ phiếu trong ngày bầu cử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

CÁC VIỆN/TRUNG TÂM/KHOA/PHÒNG

Thực hiện công văn số 22/UBBC ngày 06/05/2016 của Ủy ban bầu cử Quận Đống Đa về việc Hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và công văn số 503/KCB - BVSK ngày 17/05/2016 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế về việc đảm bảo người bệnh tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Giám đốc bệnh viện yêu cầu:

1.      Muộn nhất đến 15 giờ ngày 20/05/2016, các đơn vị thông báo tổng số người bệnh đang điều trị nội trú, đảm bảo từ đủ 18 tuổi trở lên, có khả năng lưu trú tại bệnh viện đến ngày bầu cử 22/05/2016 (theo mẫu đi kèm) về địa chỉ email thutrakhth83@gmail.com, bao gồm người bệnh:

-         Có khả năng đi bỏ phiếu trực tiếp tại địa điểm bỏ phiếu.

-         Có khả năng bỏ phiếu, nhưng không thể đi đến địa điểm bỏ phiếu.

-         Không có khả năng bỏ phiếu (người bệnh hôn mê, sau phẫu thuật đang trong thời gian chờ hồi tỉnh, người bệnh có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền không đủ hành vi năng lực…).

2.      Các đơn vị phổ biến tới người bệnh các nội dung sau:

-         Người bệnh chỉ tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội ứng cử tại khu vực Phường Phương Mai - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội (theo danh sách được niêm yết tại các khu vực điều trị).

-         Đối với người bệnh có khả năng bỏ phiếu, khi đi bỏ phiếu phải mang theo hoặc Thẻ cử tri hoặc Giấy chứng nhận “Đi bỏ phiếu nơi khác” do UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi người bệnh cư trú cấp.

-         Đối với người bệnh có khả năng đi bỏ phiếu trực tiếp tại địa điểm bỏ phiếu, sẽ đi bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu đặt tại Trường Tiểu học Phương Mai - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội (Số 06 - Ngõ 04 - Đường Phương Mai, đối diện cổng sau bệnh viện), thời gian bỏ phiếu từ 7 giờ đến 19 giờ, ngày 22/05/2016.

-         Đối với người bệnh có khả năng bỏ phiếu, nhưng không thể đi đến địa điểm bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử Phường Phương Mai sẽ bố trí hòm phiếu phụ (hòm phiếu di động).

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trên, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ Ths. Trần Thái Sơn, Phòng Kế hoạch tổng hợp để được giải đáp.

Trân trọng cám ơn./.

Nơi nhận:

-          Như trên;

-          Cục QLKCB (để b/c);

-          Giám đốc (để b/c);

-          UB bầu cử Phường Phương Mai - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội(để phối hợp th/h)

-          Các Phó Giám đốc (để chỉ đạo th/h);

-         Lưu KHTH; HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

  CN. Nguyễn Ngọc Hiền

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image