Responsive Image

DetailController

Tin hoạt động Bệnh viện

Bệnh viện Bạch Mai phát động “Tháng An toàn người bệnh” với mục tiêu “Sử dụng thuốc an toàn, không gây hại”

Ngày 15/9/2022, Lễ Phát động “Tháng An toàn người bệnh” trong Bệnh viện Bạch Mai đã diễn ra tại Hội trường Quốc tế, Bệnh viện Bạch Mai. Với cương vị Giám đốc bệnh viện, PGS.TS. Đào Xuân Cơ đã phát đi lời hiệu triệu, yêu cầu các lãnh đạo đơn vị phải đặt vấn đề “An toàn người bệnh” là mục tiêu hàng đầu.

z3723902876703 a9275a780131bce95f220b338efc058a

PGS. Cơ chia sẻ: Trong “Tháng An toàn người bệnh”, Bệnh viện sẽ tổ chức các khóa tập huấn về báo cáo sự cố y khoa cho toàn bộ nhân viên bệnh viện. Đây sẽ là dịp để nhân viên bệnh viện hiểu rõ hơn quyền và trách nhiệm của mình trong việc tạo dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn, tin cậy và hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tăng cường các hoạt động truyền thông trong và ngoài đơn vị nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của an toàn người bệnh, tạo dựng môi trường an toàn tâm lý để có thể phát hiện và báo cáo sự cố y khoa hiệu quả hơn, đồng thời tích cực rà soát các nguy cơ gây mất an toàn người bệnh để triển khai các giải pháp khắc phục ngăn ngừa.

Bốn năm trước, vào tháng 5/2019, tất cả 194 Quốc gia Thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 72 đã nhất trí tán thành chính thức lấy ngày 17/9 hàng năm là “Ngày An toàn người bệnh Thế giới” (Nghị quyết WHA72.6). Các mục tiêu của ngày An toàn người bệnh Thế giới là nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng, nâng cao hiểu biết toàn cầu, thúc đẩy sự đoàn kết và hành động toàn cầu nhằm thúc đẩy sự an toàn của người bệnh.

An toàn người bệnh đã trở thành đích hướng đến đầu tiên, trong 6 đích chất lượng khám chữa bệnh mà ngành y tế đang nỗ lực hành động để đạt được và duy trì. Sáu đích đó bao gồm: An toàn, Hiệu quả, Lấy người bệnh là trung tâm, Kịp thời, Hiệu suất và Công bằng. An toàn người bệnh chính là không để xảy ra tác hại cho người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh. Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế cũng đã nêu rõ bảy nội dung chính cần phải triển khai để bảo đảm An toàn người bệnh trong bệnh viện: 1. Xác định chính xác người bệnh, tránh nhầm lẫn khi cung cấp dịch vụ; 2. An toàn phẫu thuật, thủ thuật; 3. An toàn trong sử dụng thuốc; 4. Phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện; 5. Phòng ngừa rủi ro, sai sót do trao đổi, truyền đạt thông tin sai lệch giữa nhân viên y tế; 6. Phòng ngừa người bệnh bị ngã; 7. An toàn trong sử dụng trang thiết bị y tế.

z3723902998247 0c6b947204aa967082bbc2b972907635

ThS.BS. Nguyễn Quốc Thái, Trưởng phòng Quản lý chất lượng chia sẻ: Trọng tâm của công tác An toàn người bệnh chính là ngăn ngừa không để xảy ra sự cố y khoa. Sự cố y khoa là các tình huống không mong muốn xảy ra trong quá trình chẩn đoán, chăm sóc và điều trị do các yếu tố khách quan, chủ quan mà không phải do diễn biến bệnh lý hoặc cơ địa người bệnh, tác động sức khỏe, tính mạng của người bệnh. Trong những năm vừa qua, cán bộ và nhân viên Bệnh viện Bạch Mai đã nỗ lực không ngừng để xây dựng, hoàn thiện, củng cố môi trường khám bệnh, chữa bệnh an toàn, tin cậy, hiệu quả. Từ năm 2017 Bệnh viện đã ban hành Quy định An toàn người bệnh, trong đó nêu rõ “Người bệnh phải được khám chữa bệnh an toàn mọi lúc, mọi nơi”, đồng thời nhấn mạnh “tất cả nhân viên bệnh viện đều có quyền và trách nhiệm báo cáo sự cố hoặc nguy cơ gây mất an toàn người bệnh nhằm tìm ra nguyên nhân gốc rễ, lỗi hệ thống để có biện pháp ngăn ngừa nguy cơ, hoàn thiện và cải tiến hệ thống”.

Cũng trong buổi Lễ phát động “Tháng An toàn người bệnh” hưởng ứng ngày An toàn người bệnh Thế giới (17/9/2022), với những nỗ lực và kết quả đã đạt được, 20 đơn vị đã vinh dự được nhận Giấy khen của Giám đốc bệnh viện vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5S trên toàn bệnh viện.

z3723903066226 5a6cf87044cf61f247cceae69551391c

z3723903077013 0d58b458412f1af951218b52211e4529

Năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới đã lựa chọn chủ đề “Sử dụng thuốc an toàn, không gây hại” với mục tiêu là: Nâng cao nhận thức toàn cầu về gánh nặng của các tổn hại liên quan đến sự cố trong sử dụng thuốc hoặc các hành vi sử dụng thuốc không an toàn, đồng thời ủng hộ hành động khẩn cấp để cải thiện An toàn sử dụng thuốc; Tăng cường phối hợp giữa các bên liên quan nhằm ngăn ngừa sự cố trong sử dụng thuốc và giảm tổn hại liên quan đến thuốc; Hướng dẫn người bệnh và gia đình tham gia trong việc sử dụng thuốc an toàn; Tích cực triển khai chiến dịch An toàn người bệnh toàn cầu của WHO: Sử dụng thuốc an toàn, không gây hại.

Bệnh viện Bạch Mai cam kết đồng hành cùng Tổ chức Y tế Thế giới, Bộ Y tế thực hiện nghiêm túc bốn mục tiêu trên hướng đến kết quả “Sử dụng thuốc an toàn, không gây hại”./.

Bài: Tiểu Vũ/Ảnh: Thế Anh

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image