Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành, sâu sắc đến PGS.TS Đào Xuân Cơ và các đồng chính Lãnh đạo, các đoàn thể và tập thể cán bộ viên chức, người lao động BVBM

THu cam on GS CO 280

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image