Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

Bổ sung điều kiện dự thi tuyển BSCKII năm 2011

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế theo công văn số 3899/BYT-K2ĐT ngày 5/7/2011, bệnh viện Bạch Mai thông báo bổ sung điều kiện dự thi tuyển BSCKII năm 2011 như sau: “Đối với đào tạo chuyên khoa cấp II, bổ sung đối tượng dự tuyển là những người đã tốt nghiệp thạc sĩ đúng chuyên ngành dự tuyển từ 6 năm trở lên”. 

bo sung thong bao tuyen ckii.jpg

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image