Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

BVBM thành lập Trung tâm dị ứng - miễn dịch lâm sàng đầu ngành

Ngày 25/2, Bộ Y tế đã trao quyết định thành lập Trung tâm dị ứng - miễn dịch lâm sàng cho Bệnh viện Bạch Mai. Trung tâm dị ứng - miễn dịch lâm sàng được nâng cấp từ Khoa Dị ứng của Bệnh viện Bạch Mai. Mục tiêu của Trung tâm hướng tới là trở thành trung tâm đầu ngành cả nước về chuyên ngành dị ứng và các bệnh tự miễn, đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, đồng thời sẽ có 100 giường bệnh trong thời gian tới. Trung tâm đã có những ứng dụng kỹ thuật mới nâng cao chất lượng điều trị như  Test dưới lưỡi giảm mẫn cảm đặc hiệu, điều trị đồng bộ bệnh tự miễn bằng thuốc ức chế miễn dịch...

 Đỗ Hằng

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image