Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

Đề án Bệnh viện vệ tinh Bệnh viện Bạch Mai

10 điểm cần thay đổi để phát triển công tác truyền thông tại Bắc Ninh

  1. Liên kết ngang: Phát triển và tăng cường liên kết ngang giữa Trung tâm Truyền thông giáo dục Sức khỏe của tỉnh và các đơn vị khác như bệnh viện, trung tâm Y tế Dự phòng.
  2. Xây dựng đội ngũ truyền thông nòng cốt (phát triển hệ thống cán bộ truyền thông hạt nhân tại cấp cơ sở)
  3. Giám sát và điều chỉnh để đảm bảo chất lượng truyền thông của đội ngũ cán bộ truyền thông.
  4. Trang bị kiến thức, kỹ năng truyền thông cho toàn bộ cán bộ y tế (tập trung cho cán bộ đầu mối: có cơ hội tiếp xúc với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân)
  5. Trang bị văn hóa giao tiếp với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
  6. Có phòng tư vấn phù hợp với đối tượng.
  7. Phân công trách nhiệm cụ thể trong phối hợp liên ngành
  8. Riêng đối với bệnh viện cần hệ thống phân loại bệnh nhân (loại bệnh,..) để giảm tải cho bác sỹ.
  9. Điều phối nhân lực theo hệ thống khám, phân loại điều trị.
  10. Liên kết bền vững, hiệu quả với các thiết chế có thể cung cấp về kiến thức, trang thiết bị kỹ thuật...như BVBM, các trường đại học, các cơ sở nghiên cứu

         10 nội dung trên là kết quả thảo luận của các cán bộ y tế tỉnh Bắc Ninh nhằm phát triển công tác thông tin giáo dục truyền thông của địa phương. Trong khuôn khổ Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai, ngày 21/10, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức Hội thảo "Phát triển truyền thông, giáo dục sức khỏe" tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Tham gia Hội thảo có gần 100 đại biểu là lãnh đạo các khoa/ phòng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh và lãnh đạo các bệnh viện tuyến huyện của tỉnh Bắc Ninh.

         Trong một ngày làm việc, trao đổi tích cực dưới sự hướng dẫn của TS.BS Trịnh Thắng, chuyên gia về giáo dục, y tế cộng đồng, truyền thông và sự trợ giúp của các chuyên viên Trung tâm Đào tạo Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai các thành viên tham dự Hội thảo đã hiểu rõ khái niệm truyền thông chuyển đổi hành vi, các đặc điểm cơ bản của truyền thông hiệu quả và đánh giá được thực trạng của công tác truyền thông của địa phương, trên cơ sở đó hoạch định chiến lược truyền thông phù hợp trong 5 năm tiếp theo. Xuất phát từ thực tế công tác, 10 điểm cần thay đổi nêu trên là nội dung hết sức thực tiễn để công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trong y tế của tỉnh Bắc Ninh được phát triển bền vững

         Phát biểu tại Hội thảo, BS Nguyễn Mạnh Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh đánh giá cao tính xác thực và nội dung thiết yếu của Hội thảo. Những thông tin trao đổi tại Hội thảo đã góp phần quan trọng vào việc triển khai các hoạt động truyền thông của BVĐK tỉnh nói riêng và của toàn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.

img_1253_resize.jpg
img_1254_resize.jpg 

Đỗ Hằng
TTĐT_CĐT

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image