Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

Giấy mời SH khoa học ngày 8-3-2010

Giấy mời Sinh hoạt Khoa học ngày 8-3-2010

GIẤY MỜI 

Kính gửi:    CÁC VIỆN /TRUNG TÂM/ KHOA/ PHÒNG

Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học giới thiệu về hệ thống PACS (Picture Archiving and Communication System)

Thời gian:      14h00 ngày thứ 2  (08 tháng 03 năm 2010)

Địa điểm:       Hội trường lớn tầng 2 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai           

 

Nội dung: ·        14h00 - 14h10: Phát biểu của Ban Giám đốc bệnh viện.

                      14h10 - 14h20: Phát biểu giới thiệu của Vicomed – Mr. Frankie

                      14h20 - 15h00: Giới thiệu về hệ thống PACS – Dr. Steven Park

                      15h00 - 16h00: Trình diễn về hệ thống PACS – Dr. Steven Park

                      16h00 - 17h00: Thực hành tại chỗ

Bệnh viện Bạch Mai kính mời tất cả các bác sỹ của các đơn vị quan tâm  tham dự hội thảo khoa học trên.  

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng NCKH & CNTT- ĐT: 38688582

 

PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN BẠCH MAI    

 

 

PGS.TS Phạm Minh Thông (Đã ký)

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image