Responsive Image

DetailController

Tin hoạt động Bệnh viện

“Hội thảo nâng cao kỹ năng hướng dẫn lâm sàng cho người hướng dẫn”

Trong hai ngày 9 và 10/4/2018, Phòng Điều dưỡng trưởng, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Cục Khoa học Công nghệ và Đào tao, Bộ Y tế tổ chức “Hội thảo nâng cao kỹ năng hướng dẫn lâm sàng cho người hướng dẫn”.

20180409 083847

 

Hội thảo nhằm mục đích nâng cao kiến thức, kỹ thuật cần thiết trong thực hành lâm sàng cho người trực tiếp hướng dẫn cho điều dưỡng viên mới. Trong 2 ngày hội thảo, các tham dự viên đã ông Sato Nao, chuyên gia ngắn hạn của Nhật Bản chia sẻ kiến thức về: Phân tích chăm sóc dựa trên bằng chứng; Phương pháp kỹ thuật lâm sàng trong nhận định thực thể: mạch, hô hấp; Thực hành thực thể nhận định sử dụng kịch bản và Phương pháp hướng dẫn nhằm mục đích nuôi dưỡng năng lực thực hành chăm sóc dựa trên bằng chứng khoa học. Với những nội dung vô cùng thiết thực, Hội thảo đã thu hút sự tham gia của gần 20 điều dưỡng đến từ Đồng Nai, Vĩnh Phúc và Bệnh viện Bạch Mai…

Một số hình ảnh của buổi hội thảo:

20180409 105911

20180409 084346

20180409 141231

Đỗ Hằng

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image