Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

Hỗ trợ cài đặt và sử dụng Hệ thống dịch vụ thuế điện tử

Ngày 14/04/2023, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp cùng với Cục thuế thành phố Hà Nội tổ chức chương trình hỗ trợ cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử và cài đặt ứng dụng phần mềm Etax mobile cho toàn thể cán bộ nhân viên y tế trong Bệnh viện để thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN). Đây là một hoạt động nhằm hỗ trợ tốt công tác quyết toán thuế TNCN hàng năm cũng như cập nhật được thông tin các nguồn thu nhập ở các nơi, cập nhật thay đổi CMT cũ sang CCCD và người phụ thuộc.

Hệ thống dịch vụ thuế điện tử Etax mobile nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người nộp thuế thực hiện các chính sách pháp luật về thuế. Người nộp thuế có thể tiếp cận và quản lý tất cả các dịch vụ về thuế điện tử trên cùng một hệ thống duy nhất, chia sẻ một số lợi ích của tài khoản giao dịch điện tử và ứng dụng Etax mobile cho từng cán bộ nhân viên trong Bệnh viện. Ngoài ra, người nộp thuế có thể tra cứu các thông tin của cá nhân như: kiểm tra được các nguồn thu nhập hàng năm của cá nhân, tra cứu thông tin về người phụ thuộc, tra cứu thông tin quyết toán thuế hàng năm, thông tin nghĩa vụ thuế còn phải nộp (nợ thuế), nộp tiền thuế ngay trên ứng dụng Etax mobile....

Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị đầu mối phối hợp cùng với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Bạch Mai và Đoàn thanh niên Cục thuế thành phố Hà Nội tổ chức buổi hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện mở tài khoản thuế điện tử cho cá nhân để thực hiện quyết toán thuế TNCN. Trong một ngày làm việc, các cán bộ của Cục thuế Thành phố Hà Nội đã hướng dẫn và hỗ trợ cấp tài khoản giao dịch điện tử và cài đặt thành công ứng dụng phần mềm Etax mobile cho khoảng hơn 1.000 cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại Bệnh viện Bạch Mai.

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image