Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

HƯỚNG DẪN VÀ THỂ LỆ BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ Y HỌC LÂM SÀNG

Tạp chí Y học Lâm sàng xuất bản 1 số/tháng, mỗi số có 72 trang. Tạp chí sẽ đăng các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan về y sinh học và y xã hội học, những thông tin Y - Dược học trong nước và quốc tế, những kinh nghiệm quý giá về các lĩnh vực chuyên môn lâm sàng... Tạp chí xin gửi tới các bạn đọc một số quy định đăng bài sau :
- Tác giả phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và đạo đức nội dung bài viết và cam đoan bài viết là nguyên bản, không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu hay xuất bản của một bên thứ ba.

- Bài viết phải nêu rõ các nguồn tài trợ cho nghiên cứu (nếu có). Ban biên tập phải được biết về các tổ chức khác có thể tranh chấp về các bản quyền (như quyền đồng sở hữu, tư vấn...)

- Nếu bài viết được chấp nhận đăng, biên tập viên có thể chỉnh sửa để cho bài viết được rõ ràng và dễ hiểu hơn mà không làm thay đổi nội dung của nó.

- Khi gửi bài viết cho Tạp chí Y học Lâm sàng, tác giả phải xác nhận và đảm bảo bài viết của mình chưa đăng ở bất kỳ báo, tạp chí hay nhà xuất bản nào.

- Bài viết gửi cho Tạp chí Y học lâm sàng sẽ được trả lời trong 30 ngày. Trong thời gian chờ trả lời hoặc Tạp chí đã nhận đăng bài viết thì tác giả không được gửi tới các báo, tạp chí, nhà xuất bản khác. Đặc biệt với những bài mà Ban biên tập đặt viết thì tác giả không được gửi bản thảo cho bất kỳ báo, tạp chí, nhà xuất bản nào khi chưa trao đổi với Tòa soạn. Bài không được đăng không hoàn lại bản thảo.

- Các thuật ngữ phải thống nhất theo từ điển Bách Khoa Việt Nam

- Các chữ viết tắt phải có chú thích rõ ràng và cần được dùng nhất quán trong toàn bộ bài viết.

- Bài gửi cho tạp chí phải có: Bản thảo đánh máy khổ A4, phông chữ unicode (times New Roman), chữ cỡ 12, cách dòng đơn, ảnh và bảng biểu minh họa (nếu có, cần nói rõ in vào đoạn nào của bài viết). Bài viết cần được đánh số thứ tự rõ ràng và sắp xếp trình tự bài theo qui định cụ thể dưới đây. Bài gửi đăng có đĩa đánh máy kèm theo.

Những yêu cầu cụ thể của bài viết đăng trên Tạp chí Y học lâm sàng.

A - Bài Tổng quan, bài trao đổi chuyên môn và diễn đàn tư vấn:

- Bài viết không quá 5 trang (kể cả bảng biểu và hình ảnh minh hoạ)

- Có tóm tắt tiếng Việt và tiếng nước ngoài (có cả tên bài bằng tiếng nước ngoài)

- Tài liệu tham khảo: Không quá 10 tài liệu và phải trích dẫn vào trong bài viết theo đúng qui định.

- Đồng nghiệp ở tuyến cơ sở (tuyến quận, huyện, phường, xã) là bạn đọc trọng tâm của Tạp chí. Bài viết nên đi thẳng vào vấn đề mà độc giả quan tâm (bao gồm các chuyên đề thời sự, các kiến thức mới, các kỹ thuật tiên tiến, giáo dục thường xuyên, ca lâm sàng, thiết kế nghiên cứu) với phương châm tư vấn hoặc trao đổi chuyên môn. Bài viết nên có hình ảnh minh họa.

B - Bài nghiên cứu khoa học.

1. Bài gửi đăng phải đánh máy rõ ràng, không quá 7 trang, bài viết không quá 7 bảng biểu.

- Các từ  phiên âm tiếng nước ngoài thì phải viết kèm theo tiếng nước ngoài.

- Bài nghiên cứu được tiến hành trong vòng 5 năm gần đây.

2. Trình tự bài:

a - Đầu đề

b - Họ, tên tác giả và ghi học hàm, học vị, tên đơn vị công tác

c - Nội dung:

  + Tóm tắt ngắn ngọn bằng tiếng Việt (không quá 200 từ và cần nêu đầy đủ  mục tiêu, đối tượng, phương pháp, kết quả, kết luận của nghiên cứu)

   + Đặt vấn đề

   + Đối tượng và phương pháp nghiên cứu (nêu cụ thể thời gian và địa điểm nghiên cứu).

   + Kết quả (có nhận xét dưới các bảng biểu)

   + Bàn luận

   + Kết luận

        d - Tài liệu tham khảo: Không quá 10 đầu tài liệu, được sắp xếp theo thứ tự trích dẫn. Nêu rõ tên tác giả, tên tài liệu, số trang, năm và NXB.

        e - Tóm tắt bằng tiếng nước ngoài (không quá 200 từ, dựa trên phần tóm tắt tiếng Việt và có tên đầu bài bằng tiếng nước ngoài)

* Những tác giả ngoài bệnh viện Bạch Mai khi gửi bài đăng cần gửi kèm theo bản xác nhận đề tài đã được nghiệm thu.

* Lệ phí đăng bài: 300.000 VNĐ/1 bài

C - Bài dịch:

- Tác giả dịch cần phải Việt hóa toàn bộ bài dịch theo văn phong Việt Nam, những cụm  từ, danh từ về chuyên môn phải viết kèm với từ dịch.

- Tác giả dịch phải cung cấp nguyên bản của bài viết.

- Nêu rõ nguồn gốc của bài dịch (nguồn cung cấp, tác giả, ngày tháng được đăng tải).

- Tên của tác giả dịch

D - Bài, ảnh đăng trên chuyên mục Văn hóa:

+  Bài viết phải ngắn gọn (không quá 2 trang đánh máy khổ A4).

+   Hình thức thể hiện:

- Truyện ngắn

- Thơ ca

- Ảnh nghệ thuật, ảnh đẹp, ảnh vui

- Phóng sự

- Bình luận

- Các bài viết hướng tới ngợi ca hình ảnh cao đẹp của người thầy thuốc. (cần phải nói rõ tên, địa chỉ của nhân vật).

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image