Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

Kết quả xét tuyển Trung cấp chuyên nghiệp 2011

 Biên bản kết quả xét tuyển. Tải tại đây

Danh sách trúng tuyển Trung cấp chuyên nghiệp năm 2011

1. Ngành điều dưỡng. Tải tại đây

2. Ngành KTV Vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Tải tại đây

3. Ngành KTV hình ảnh y học. Tải tại đây

4. Ngành KTV xét nghiệm đa khoa. Tải tại đây

 

 

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image